ხოშტარია დავით

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის ძველი ქართული ხელოვნების განყოფილების გამგე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო   –   შუა საუკუნეების ქართული არქიტექტურა, მშენებლობის  ისტორია.
რჩეული ნაშრომები:   1. ნიმუში და ასლი შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებაში,  ლიტერატურა და ხელოვნება, N1, 1990; 2. ჯავახეთის საეკლესიო არქიტექტურის ზოგიერთი თავისებურება, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1-2, 1997; 3. ადრეული შუა საუკუნეების ეკლესიები მცხეთაში, Academia,  ტ. 1, 2001; 4. Dreischiffige Basiliken in Ķlaržeti und Šavšeti, Georgica, Heft 25, 2002; 5. კლარჯეთის ეკლესიები და მონასტრები, თბ., 2005; 6. მშენებელთა გამოსახულება სვეტიცხოვლის ტაძრის გუმბათზე, საქართველოს სიძველენი, N9, 2006;  7. გელათი, თბ., 2007 (თანაავტორი); 8. Past and Present of the Georgian Sinai: A Survey of Architectural History and Current State of Monasteries in Klarjeti, Heilige Berge und Wüsten: Byzanz und sein Unfeld, Herausgegeben von P. Soustal, Wien, 2009; 9. მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში, თბ., 2012 (დ. თუმანიშვილთან და ნ. ნაცვლიშვილთან  ერთად).

 1. ჩითახევის მონასტრის ეკლესია (IX საუკუნის ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი), მაცნე, ისტორიის სერია, N4, 1983;
 2. კვირიკეწმიდის მდებარეობის საკითხისათვის, მაცნე, ისტორიის სერია, N1, 1985;
 3. X საუკუნის სამონასტრო ეკლესიები ტაძრის-საკირეს მიდამოებში, მაცნე, ისტორიის სერია, N3, 1986;
 4. ხის ხუროთმოძღვრება, ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 11, 1987;
 5. ნუკა-საყდარი   –   IX საუკუნის ხუროთმოძღვრული ძეგლი კლარჯეთში, ძეგლის მეგობარი, N4, 1988;
 6. წიგნი, რომელსაც დიდხანს ველოდით (რეცენზია ლ. რჩეულიშვილის წიგნზე: Купольная архитектура VIII-X веков в Абхазии, Тб., 1988), სპექტრი, N1, 1989;
 7. ბერთისა და სინკოთის ტაძრების ხუროთმოძღვრული სახისათვის, მაცნე, ისტორიის სერია, N1, 1990;
 8. ნიმუში და ასლი შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებაში, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1, 1990;
 9. ახალი ცნობები ტაო-კლარჯეთის სიძველეთა შესახებ (1990 წლის ექსპედიცია), ლიტერატურა და ხელოვნება, N1, 1991  (ნ. ლექსიძესთან ერთად);
 10. ვახტანგ ჯობაძის ნაშრომები ქართულ ენაზე, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1-2, 1992 (რეცენზია ვ. ჯობაძის წიგნზე: ოშკის ტაძარი, თბ., 1991);
 11. უცნობი სამნავიანი ბაზილიკა კლარჯეთის სოფელ სვეტში, არქიტექტურა და დიზაინი, 1, 1994;
 12. «თურქეთის საქართველოს» სიძველენი, ლიტერატურული საქართველო, 16-23 დეკემბერი, N49 (8101), 1994;
 13. ტაო-კლარჯეთის არქიტექტურა და კედლის მხატვრობა: გრაფიკული დოკუმენტაცია, გამოფენის კატალოგი, თბ., 1996 (მ. დიდებულიძესთან და ნ. ვაჩეიშვილთან ერთად);
 14. ქალაქი არტანუჯი და მისი სიძველენი, არტანუჯი, 5, 1996;
 15. ჯავახეთის საეკლესიო არქიტექტურის ზოგიერთი თავისებურება, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1-2, 1997;
 16. წმ. სტეფანეს ეკლესია ვაჩეძორის მონასტერში, ძეგლის მეგობარი, N4 (99), 1997;
 17. ტრანსავანგარდი და ქართული მხატვრობა (წინასწარი შენიშვნები), ლიტერატურა და ხელოვნება, N1, 1998;
 18. კლარჯეთის IX-XI საუკუნეთა სამონასტრო ხუროთმოძღვრება, საქართველოს ეკლესიის, ქართული სასულიერო მწერლობის და ქრისტიანული ხელოვნების ისტორიის საკითხები, თბ., 1998;
 19. შავშეთ-კლარჯეთის ეკლესიები, ლიტერატურა და ხელოვნება, N2, 1998;
 20. თეძმის ხეობა, კულტურული მემკვიდრეობის ინიციატივა, საინფორმაციო ბიულეტენი, N1, 1998;
 21. სიღნაღი, კულტურული მემკვიდრეობის ინიციატივა, საინფორმაციო ბიულეტენი, N1, 1998;
 22. სათლეს ეკლესია, ძეგლის მეგობარი, N2 (101), 1998;
 23. ოპიზის მონასტრის დაარსების თარიღისათვის, ძეგლის მეგობარი, N2 (105), 1999;
 24. შენიშვნები გოგუბნის (გოგიუბის) ეკლესიის თაობაზე, ლიტერატურა და ხელოვნება, N3, 1999;
 25. მცხეთა, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 1999; მეორე შესწორებული გამოცემა, თბ., 2006 [ანოტაციები შუა საუკუნეების არქიტექტურის ძეგლების შესახებ];
 26. სამთავრო (შესწავლის ისტორია და პერსპექტივები), მოხსენებათა კრებული, გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 2000;
 27. მცხეთის ადრექრისტიანული ეკლესიები, ქრისტიანული დემოკრატია, N1, 2000;
 28. უძველესი მონასტრები საქართველოში, არქიტექტურული მემკვიდრეობა, ტ. I, 2001;
 29. გუმბათქვეშა კონსტრუქციები V-X საუკუნეების ქართულ არქიტექტურაში (ტრომპი და აფრა-ტრომპი), არქიტექტურული მემკვიდრეობა, ტ. I, 2001;
 30. ადრეული შუა საუკუნეების ეკლესიები მცხეთაში, Academia, ტ. 1, 2001;
 31. შატბერდის (ენი-რაბათის) ეკლესიის ზოგი თავისებურება, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1, 2001;
 32. Church Building in Tbilisi in the Second Half of the Nineteenth Century: Traditions, Innovations, and Confessional Peculiarities, Tbilisi in the Nineteenth Century, International Conference, Abstracts, Tbilisi, 2002;
 33. მიძნაძორის მონასტრის ეკლესია, კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა), 2002;
 34. Monuments of Georgian Architecture. The Capivard Press, London, 2002, (მ. ებანოიძესთან და ჯ. უილკინსონთან ერთად);
 35. თბილისი, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2002; მეორე შესწორებული გამოცემა, თბ., 2006 [ანოტაციები საკულტო არქიტექტურის ძეგლების შესახებ];
 36. Dreischiffige Basiliken in Ķlaržeti und Šavšeti, Georgica, Heft 25, 2002;
 37. ტბეთის ტაძრის ისტორიიდან, საქართველოს სიძველენი 4-5, 2003;
 38. ქართველთა აღმშენებლობა წმ. მიწაზე (წინასწარი ანგარიში), Academia, ტ. 5 (ა),  2003 (ნ. ვაჩეიშვილთან ერთად);
 39. წყაროსთავის მონასტერი, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1, 2004;
 40. კლარჯეთის ეკლესიები და მონასტრები, თბ., 2005;
 41. მშენებელთა გამოსახულება სვეტიცხოვლის ტაძრის გუმბათზე, საქართველოს სიძველენი, 9, 2006;
 42. ქუთაისი, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2006 [ანოტაციები საკულტო არქიტექტურის ძეგლების შესახებ];
 43. Building Activity of Georgians in the Holy Land,
  http://www.heritage.ge/statiebi/statia_jerusalem.pdf
 44. Past and Present of the Georgian Sinai: A Survey of Architectural History and Current State of Monasteries in Klarjeti
  http://byzantinecongress.org.uk/paper/VIII/VIII.7_Khoshtaria.pdf
 45. მცხეთის წმ. ჯვრის ტაძარი, თბ., 2008;
 46. Past and Present of the Georgian Sinai: A Survey of Architectural History and Current State of Monasteries in Klarjeti, Heilige Berge und Wüsten: Byzanz und sein Unfeld, Herausgegeben von P. Soustal, Wien, 2009.
 47. მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში, თბ., 2012 (დ. თუმანიშვილთან და ნ. ნაცვლიშვილთან ერთად).