გელათი

ხუროთმოძღვრება, მხატვრობა, განძეულობა

წინათქმა: დიმიტრი თუმანიშვილი, იუზა ხუსკივაძე
გელათის ისტორია: ქეთევან მიქელაძე, მზია ჯანჯალია
ანოტაციები: დავით ხოშტარია, ლეილა ხუსკივაძე, თეიმურაზ საყვარელიძე, გულნაზ ბარათაშვილი, მზისთვალა კეცხოველი,დიმიტრი თუმანიშვილი, იუზა ხუსკივაძე

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

 თბილისი  2007