კიტი მაჩაბლის წიგნის „ქართული ისტორიული კოსტუმი V-X საუკუნეები“

კიტი მაჩაბლის წიგნის „ქართული ისტორიული კოსტუმი V-X საუკუნეები“

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრში გაიმართა ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის, ქ. კიტი მაჩაბლის წიგნის „ქართული ისტორიული კოსტუმი V-X საუკუნეები“ პრეზენტაცია.

წიგნში განხილულია V-X საუკუნეების ქართული საერო კოსტუმი, რომლის აღდგენა შესაძლებელი გახდა ამ ეპოქის რელიეფებზე (არქიტექტორული დეკორი, ქვაჯვარები, სტელები) გამოსახულ საერო პირთა ჩაცმულობის მიხედვით.