გელათის სამონასტრო ანსამბლის მართვის გეგმის შემუშავების პროექტზე მუშაობა

2014 წლის აგვისტოდან გ. ჩუბინაშვილის ცენტრმა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით დაიწყო გელათის სამონასტრო ანსამბლისმართვის გეგმის შემუშავების პროექტზე მუშაობა. 24 ოქტომბერს ქუთაისის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალის შენობაში პროექტის მუშა ჯგუფის წევრებმა (მ. დიდებულიძე, დ. ხოშტარია, ქ. მიქელაძე, ნ. ჩიტიშვილი, ნ. ნაცვლიშვილი, მ/გაბინია, ი. ვანდერ ვეიდე) გამართეს შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდა ყველა დაინტერესებული მხარე, მათ შორის ეპარქიის, მონასტრისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. დამსწრეთ მიეწოდათ ინფორმაცია პროექტის მიზნებსა და ამოცანებზე და უკვე ჩატარებული სამუშაოს თაობაზე. დამსწრეებმა გამოთქვეს თავისი მოსაზრებები და სურვილები მენეჯმენტის გეგმის შემადგენლობის და  არსებული პრობლემების შესახებ.