ხუსკივაძე ლეილა

დაიბადა 1936 წელს, ქ. თბილისში.
ხელოვნების ისტორიკოსი, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო   –   შუა საუკუნეების  ქართული სახვითი ხელოვნება.
საქმიანობა   –   თბილისის სამხატვრო აკადემიაში, რესტავრაციისა და ხელოვნების ისტორიის  ფაკულტეტზე მიჰყავს ბიზანტიის ხელოვნების ისტორიის კურსი.
რჩეული ნაშრომები:   1. ლევან დადიანის საოქრომჭედლო სახელოსნო (ნარკვევები XVII საუკუნის ქართული ჭედური ხელოვნების ისტორიიდან), თბ., 1974; 2. Грузинские эмали, Тб., 1984; 3. Lo sbalzo,  l‛ avorio,  lo smalto,  it tessuto,  la ceramica, in: I‛ Tesori della Georgia, Milano, 1984; 4. შუა საუკუნეების  ტიხრული მინანქარი საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბ., 1984 (ქართულად, რუსულად, ინგლისურად); 5. ოშკის სკულპტურულ “ვედრებათა” თავისებურებების შესახებ, საქართველოს სიძველენი, N3, თბ., 2003;  6. გელათის მოზაიკა, თბ., 2005;  7. გელათი, თბ., 2007 (თანაავტორი); 8. ხახულის კარედი ხატი, თბ., 2007; 9.  ქართული ქრისტიანული ხელოვნება, მინანქარი, თბ., 2008; მეორე გამოცემა 2010   (თანაავტორი).

 1. ლევან დადიანის საოქრომჭედლო სახელოსნო (ნარკვევები XVII საუკუნის ქართული ჭედური ხელოვნების ისტორიიდან), თბ., 1974;
 2. Грузинские эмали, Тб., 1984;
 3. To sbalzo, l avorio, lo smalto, it tessuto, la ceramica, in: I Tesori della Georgia, Milano, 1984;
 4. შუა საუკუნეების ტიხრული მინანქარი საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბ., 1984 (ქართულად, რუსულად, ინგლისურად);
 5. La stauroteque byzantine de la Svanetie, Byzantine East, Latin West.Art Historical Studies in Honour of Kurt Weitsmann, prinstoni, 1995;
 6. შალვა ამირანაშვილი და შუა საუკუნეების ქართული მინანქარი, თსუ ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის სამეცნი­ერო შრომათა კრებული,   თბ., 2000;
 7. უცხოელი მკვლევარები და ქართული ხელოვნება, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, I, თბ., 2001;
 8. საქართველოს როლი შუა საუკუნეების მინანქრის ხელოვნების ჩამოყალი­ბე­ბაში, Academia, ¹1, თბ., 2001;
 9. ლაგურკის ვედრების ხატი, Ars Georgica, 11, თბ., 2001;
 10. По поводу дела о подделках грузинских эмалей, Кавказоведение, № 2, М., 2002;
 11. О некоторых “спорных” вопросах касающихся грузинских эмалей, Academia, № 4, თბ., 2002;
 12. XII საუკუნის ქართული ოქრომჭედლობის ზოგი ასპექტი, ქართული ხე­ლოვნების ნარკვევები, II, თბ., 2002;
 13. ჭედური ხელოვნების განვითარების გზები საქართველოსა და ბიზანტიაში, ინ­ტეგ­რაციის და დეზინტეგრაციის პროცესები კავკასიაში, ქართველოლო­გ­­თა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 2002;
 14. შუა საუკუნეების ქართული ოქრომჭედლობა და ტიხრული მინანქარი, ნა­თე­ლი ქრისტესი. საქართველო, წგნ. I, თბ., 2003;
 15. თანამედროვე მინანქრული ხელოვნება, კატალოგის წინასიტყვაობა, თბ., 2003;
 16. ოშკის სკულპტურულ “ვედრებათა” თავისებურების შესახებ, საქართველოს სიძველენი, 3, თბ., 2003;
 17. ქართული კულტურის უცხოელი მოამაგენი (ნიკოლ და მიშელ ტიერები), საქართველოს სიძველენი, 4-5, თბ., 2003;
 18. Les mosaïques antiques et médiévaux de la Géorgie, ΛΑΜΠΉΔΏΝ, დ. მურიკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებუ­ლი, ტ. 1, ათენი, 2003;
 19. საერო “პორტრეტი” შუა საუკუნეების ქართულ ჭედურ ხელოვნებაში, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, III, თბ., 2004.
 20. გელათის მოზაიკა, თბ., 2005;
 21. ქართული ქრისტიანული ხელოვნება, მინანქარი, თბ.,2008.