საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე – აფხაზეთი

2011 წლის 21 დეკემბერს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში გაიმართა
სამეცნიერო კონფერენცია

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე – აფხაზეთი

სამეცნიერო კონფერენცია მოეწყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, აფხაზეთის
ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა ასოციაციისა და ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მიერ

ორგანიზატორები: ჯონი აფაქიძე, ლია ახალაძე, შერმადინ შარია